Úvodní stránka » Projekční a inženýrské práce » Co děláme

Co děláme

 • projekty budov
 • projekty přípojek inženýrských sítí
 • projekty sjezdů a výjezdů na místní komunikace vč. rozhledových trojúhelníků
 • pasporty sítí a staveb (zákres skutečného provedení staveb)
 • inženýrská činnost (doklady nutné pro územní a stavební řízení, světelné a hlukové studie, požárně bezpečnostní řešení a pod.)
 • stavební rozpočty, slepé rozpočty
 • stavební dozory - technický a autorský dozor staveb
 • zkoušky vodotěsnosti jímek
 • výpočty vynětí ze zemědělského půdního fondu
 • vedení agendy dotačních titulů (doklady, smlouvy, vyhodnocení)
 • vypracování záměru pro posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 sb. (u jednoduchých staveb)

NOVINKY

23.12.2016

PF 2018

PF 2018

Bezstarostnou jízdu rokem 2018.
We wish you a carefree ride in 2018.
Eine sorglose Fahrt durch das Jahr 2018.
Nous vous souhaitons un voyage sans problèmes à travers l‘année 2018.
Беззаботного движения по 2018 году.

 


Více…

Jaký typ SR používáte nejčaštěji ?