Úvodní stránka » Stožárové rozvodnice » Certifikáty

Certifikáty

Všechny naše výrobky jsou chráněny Evropským průmyslovým vzorem, národním užitným vzorem a certifikovány Elektrotechnickým zkušebním ústavem v Praze (EZÚ).

Na naše výrobky je ve smyslu zákona č. 22/1997 sb a nařízení vlády č. 17/2003 vydáno prohlášení o shodě. Výrobky jsou označeny symbolem CE.

Certifikáty: