POUŽITÍ V PRAXI

Konstrukční zásady SR (PDF)
SVP – rozměry, nákresy (PDF)
Stožár veřejného osvětlení - zapojení

Zapojený stožár

Stožárové rozvodnice

Zapojený stožár seshora – štítek

SR 561-25, IP00-odbočná – zapojení

SR 723-25 (122), IP00 – zapojení

Stupně krytí, popis

560+950, IP20

720, odbočná, IP20