ZNAČENÍ A POPIS STOŽÁROVÝCH ROZVODNIC

Způsob značení stožárových rozvodnic