ZNAČENÍ A POPIS STOŽÁROVÝCH ROZVODNIC

Stožárové rozvodnice - způsob značení