ŘADA 95

(někdy značená jako řada 46 = 4 svorky, šroub 6 mm, pro síť TN-C, max. průřez vodiče 25 mm2)

Základní parametry:

Jmenovitý průřez vodiče [mm²] 10 – 25 (tuhý vodič), Cu i Al
Obnažení konců vodičů ve svorce [mm] 25
Počet svorek 4 – U, V, W, PEN
Počet vodičů pod 1 svorkou 2 (přívod + odvod)
Závit šroubu svorky [mm] M6
Utahovací moment [Nm] svorky 4
Odbočné provedení SR (pro 3-4 vodiče) nutno vystrojit 4 ks odbočných svorek
Závit šroubu odbočné svorky [mm] M6
Rozměry SR 95 d*š*v [mm] 295*35*57 – 375*80*90
Jmenovitý proud [A] 37,8 A  |  100 A (pro SR bez jištění)
Jmenovité napětí [V] 230/400 AC
Elektrické krytí IP00 (standard) , IP20, IP44
Provozní teplota [°C] -25 až +40
Ochrana před úrazem el. proudem automatickým odpojením od zdroje
Určeno pro užívání pro osoby znalé
Certifikace dle ČSN EN 61439-1 ed. 2:12
ČSN EN 61439-2 ed. 2:12

Jedná se o zmenšenou alternativu řady 72 vhodnou pro aplikaci ve stožárech s menším průměrem dříku (sadové stožáry). Výroba této verze byla zahájena v roce 1995. Základem je masivní svorkovnice se 4 svorníky M6, které spolu s příložkovou svorkou umožňují spolehlivě připojit kabel o průřezu 25mm2.

Má čtyři svorky U, V, W, PEN, je konstruována pro síť TN-C. Svorky na výlisku jsou označeny popisem + barevné označení příložky určuje, pro jaký vodič je svorka použitelná.

Hlavní (průběžné) vodiče jsou nasunuty mezi rovné a přítlačné – tvarové příložky z nerez oceli a připevněny svorníkem M6. Horní přítlačné příložky jsou na spodní straně opatřeny vrypy – pro lepší kontakt s vodiči. Takto koncipovaný svorkový spoj umožňuje spolehlivé připojení kabelů s jádrem Cu nebo Al.

Běžně lze zasvorkovat dva hlavní vodiče. Pro připojení 3-4 vodičů (použití na křižovatkách ulic, v parcích) lze svorkovnici vybavit odbočnými příložkami s vystrojenou duplicitní příložkovou svorkou.

K jištění vývodových okruhů lze použít všechny typy pojistek, které jsou konstruovány pro násuvné uchycení (montáž nacvaknutím na západku). Používáme keramické tavné pojistky typu gL/gG (pro spodky E14, E27), válcové pojistkové vložky 10×38 (pro pojistkové odpínače), případně keramické pojistky 5*20 (pro řadové svornice pojistkové).

Stožárové rozvodnice jsou standardně vyráběny v elektrickém krytí IP00. Použitím krytu pojistek (kryt KP14 nebo KP27) a krytu tělesa svorkovnice (kryt KS6) je zajištěno krytí IP20. Osazením krytu IP44 na kryt tělesa svorkovnice KS8 mají naše výrobky, po instalaci ve stožáru VO, elektrické krytí IP44 (viz. certifikát EZÚ).

KATALOG

SR 950/N , IP 00

SR 721-14/N, IP 00

SR 951-14/N, IP 00
(SR 461-14)

103

SR 952-14/N, IP 00
(SR 462-14)

SR 953-14/N, IP 00
(SR 463-14)

SR 954-14/N, IP 00
(SR 464-14)

SR 951-27/N, IP 00
(SR 461-27)

SR 951-25/N, IP 00
(SR 461-25)

SR 952-25/N, IP 00
(SR 462-25)

SR 721-OP/N, IP 00

SR 951-OP/N, IP 00
(SR 461-OP)

110

SR 952-OP/N, IP 00
(SR 462-OP)

111

SR 953-OP/N, IP 00
(SR 463-OP)

112

SR 951-RSP/N , IP 00
(SR 461-RSP)

113

SR 952-RSP/N , IP 00

114

SR 953-RSP/N , IP 00

115

SR 954-RSP/N , IP 00

116

SR 955-RSP/N , IP 00

SR 956-RSP/N , IP 00

121

SR 950-/N , IP00, odbočná
(SR 461 odbočná)

122

SR 953-25/N, IP 00, ATYP

SR 951-CH/N, IP 00

131

SR 951-SPD/N, IP 00

132

SR 952-SPD/N, IP 00

133

SR 953-SPD/N, IP 00