STOŽÁROVÉ ROZVODNICE S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU

Základní dělení je stejné jako u standardní rozvodnic – 2 řady pro 4 žilové kabely a 1 řada pro 5 žilové kabely.

Tyto rozvodnice jsou určeny zejména pro svítidla se světelnými zdroji ze svítících diod – LED. Ta mají při stejné svítivosti mnohem nižší spotřebu elektřiny, jsou mnohem snadněji regulovatelná, mají širší a měnitelné spektrum barev i celkově lepší světelné vlastnosti. Všechny tyto výhody jsou ale degradovány jejich zranitelností z hlediska působení přepětí, danou použitím polovodičů jak pro takzvané drivery, tak pro světlo emitující polovodičové přechody světelných diod. Tyto elektronické systémy je nutno chránit – už jen pro jejich mnohem větší a intenzívnější vystavení úderům blesků (přímým S1 i vzdáleným S3 a S4).

Tomuto požadavku vychází vstříc výrobci přepěťových ochran svými produkty určenými primárně pro instalaci do výzbrojí stožárů veřejného osvětlení i do venkovních svítidel samotných. Avšak jako mají svá pravidla o třístupňovém systému vnitřní ochrany před přepětím, stejně to platí i pro ochranu svítidel veřejného (venkovního) osvětlení.

To znamená, že používání přepěťových ochran ve stožárových rozvodnicích (výzbrojích), které již vždy představují SPD typ 2 případně typ 2+3, NEMÁ smysl bez použití (instalace) ochran prvního stupně (SPD typ 1, případně 1+2) v rozvaděči.

Pro vystrojení rozvodnic používáme SPD typ 2+3, Cirprotec CSF21- 10/230 FB v kombinaci s řadovou pojistkovou svornicí s keramickou pojistkou 2A.

Stožárové rozvodnice s přepěťovou ochranou vyrábíme pod katalogovými čísly:

131
132
133
231
232
233
(pro čtyřžilové vodiče)

331
332
333
(pro pětižilové vodiče)

Bližší technické informace zašleme zájemcům emailem.