ŘADA 72

(někdy značená 48 = 4 svorky, šroub 8 mm, pro síť TN-C, max. průřez vodiče 35 mm2)

Základní parametry:

Jmenovitý průřez vodiče [mm²] 10 – 35 (tuhý vodič), Cu i Al
Obnažení konců vodičů ve svorce [mm] 25
Počet svorek 4 – U, V, W, PEN
Počet vodičů pod 1 svorkou 2 (přívod + odvod)
Závit šroubu svorky [mm] M8
Utahovací moment [Nm] svorky 5
Odbočné provedení SR (pro 3-4 vodiče) nutno vystrojit 4 ks odbočných svorek
Závit šroubu odbočné svorky [mm] M6
Rozměry SR 95 d*š*v [mm] 315*35*57 – 405*80*90
Jmenovitý proud [A] 37,8 | 100 (pro SR bez jištění)
Jmenovité napětí [V] 230/400 AC
Elektrické krytí IP00 (standard) , IP20, IP44
Provozní teplota [°C] -25 až +40
Ochrana před úrazem el. proudem automatickým odpojením od zdroje
Určeno pro užívání pro osoby znalé
Certifikace dle ČSN EN 61439-1 ed. 2:12
ČSN EN 61439-2 ed. 2:12

Základní a nejpoužívanější řada, která se s drobnými úpravami vyrábí již od roku 1972. Základem je masivní svorkovnice se svorníky M8, které umožňují spolehlivé připojení vodičů o průřezu 35mm2. Pro svou robustnost a rozšířenost je tato řada nejžádanější.

Má čtyři svorky U, V, W, PEN, je konstruována pro síť TN-C. Svorky na výlisku jsou označeny popisem + barevné označení příložky určuje, pro jaký vodič je svorka použitelná

Hlavní (průběžné) kabely jsou nasunuty mezi rovné a přítlačné – tvarové příložky z nerez oceli a připevněny svorníkem M8. Horní přítlačné příložky jsou na spodní straně opatřeny vrypy – pro lepší kontakt s vodiči. Takto koncipovaný svorkový spoj umožňuje spolehlivé připojení kabelů s jádrem Cu nebo Al.

Běžně lze zasvorkovat dva hlavní vodiče. Pro připojení 3-4 vodičů (použití na křižovatkách ulic, v parcích) lze svorkovnici vybavit odbočnými příložkami s vystrojenou duplicitní příložkovou svorkou.

K jištění vývodových okruhů lze použít všechny typy pojistek , které jsou konstruovány pro násuvné uchycení (montáž nacvaknutím na západku). Používáme keramické tavné pojistky typu gL/gG (pro spodky E14, E27), válcové pojistkové vložky 10×38 (pro pojistkové odpínače), případně keramické pojistky 5*20 (pro řadové svornice pojistkové).

Stožárové výzbroje jsou standardně vyráběny v elektrickém krytí IP00. Použitím krytu pojistek (kryt KP14 nebo KP27 ) a krytu tělesa svorkovnice (kryt KS8 nebo KS6) je zajištěno krytí IP20. Osazením krytu IP44 na kryt tělesa svorkovnice mají naše výrobky, po instalaci ve stožáru VO, elektrické krytí IP44 (viz. certifikát EZÚ).

KATALOG

SR 721-14/N, IP 00

SR 721-14/N, IP 00
(SR 481-14)

103

SR 722-14/N, IP 00
(SR 482-14)

SR 723-14/N, IP 00
(SR 483-14)

SR 724-14/N, IP 00
(SR 484-14)

SR 721-27/N, IP 00
(SR 481-27)

SR 721-25/N, IP 00
(SR 481-25)

SR 722-25/N, IP 00
(SR 482-25)

SR 721-OP/N, IP 00

SR 721-OP/N, IP 00
(SR 481-OP)

110

SR 722-OP/N, IP 00
(SR 482-OP)

111

SR 723-OP/N, IP 00
(SR 483-OP)

112

SR 721-RSP/N , IP 00
(SR 481-RSP)

113

SR 722-RSP/N , IP 00
(SR 482-RSP)

114

SR 723-RSP/N , IP 00

115

SR 724-RSP/N , IP 00

116

SR 725-RSP/N , IP 00

SR 726-RSP/N , IP 00

121

SR 720-/N , IP00, odbočná
(SR 481, odbočná)

122

SR 723-25/N, IP 00, ATYP

SR 721-CH/N, IP 00

131

SR 721-SPD/N, IP 00

132

SR 722-SPD/N, IP 00

133

SR 723-SPD/N, IP 00