PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE

Naše projekční kancelář zpracovává zejména projekty v oboru pozemních staveb (rodinné a bytové domy, garáže, hospodářské objekty, průmyslové objekty, rekreační stavby, opravy a rekonstrukce).

Ve spolupráci s dalšími osobami zajišťujeme také projekty ZTI, elektroinstalace, ČOV, chodníky a komunikace, statické posouzení, návrhy zeleně apod.

A samozřejmě zpracování dokladové části projektů.

CO DĚLÁME:

  • projekty budov

  • projekty přípojek inženýrských sítí

  • projekty sjezdů a výjezdů na místní komunikace vč. rozhledových trojúhelníků

  • pasporty sítí a staveb (zákres skutečného provedení staveb)

  • inženýrská činnost (doklady nutné pro územní a stavební řízení, světelné a hlukové studie, požárně bezpečnostní řešení apod.)

  • výpočty vynětí ze zemědělského půdního fondu