STOŽÁROVÉ ROZVODNICE

Naše výrobky – stožárové rozvodnice (stožárové svorkovnice), jsou založeny na principu šroubových svorek se šrouby M6 a M8, které umožňují propojit silové obvody v trase stožárů do dimenze vodičů 4×35 mm2 (u svorníků M8) nebo 5×25 mm2 (u svorníků M6). Dále umožňují napojení a jištění svítidla na stožáru, konstrukčně máme typizované výrobky od 1 do 6 jištěných vývodů na jedné SR, případně SR s proudovým chráničem s jističem (jističochráničem) nebo SR s přepěťovou ochranou SPD typ 2+3. Stožárové rozvodnice (stožárové svorkovnice) jsou umístěny nad terénem, jsou určeny pro bezpaticové i paticové stožáry veřejného osvětlení.

Máme 3 základní řady výrobků, všechny na nosné DIN liště TS35. Řada 72 a řada 95 – čtyřsvorková se šroubem M8 a M6 pro sítě TN-C a řada 56 – pětisvorková se šrouby M6 pro sítě TN-S.

V našich výrobcích používáme univerzální příložky z nerezi (značené N, případně Un), které jsou použitelné pro vodiče z Al a Cu (viz naše certifikáty). Snižuje to sortiment nám i odběratelům a také je to praktické při montáži.

Těleso rozvodnice je přichyceno na nosný držák Z DIN lišty TS35, všechny jistící prvky jsou dodávány jako násuvné, což při instalaci na nosnou DIN lištu umožňuje snadnou výměnu.

Standardní provedení hlavních svorek všech tří řad rozvodnic umožňuje připojení 2 vodičů průřezu max. 4×35 mm2, (příp. 5×25 mm2). Pro připojení 3 nebo 4 hlavních kabelů (např. u stožárů na křižovatkách silnic, v rozsáhlejších plochách občanského vybavení – parky, hřbitovy, obchodní střediska apod.) jsou určeny rozvodnice v odbočném provedení (na hlavní svorky jsou přišroubovány odbočné svorky = prodloužené příložky a na ně je vystrojen kompletní duplicitní svorkový spoj).

SR mohou být provedeny v základní sestavě (= nosný držák z DIN lišty + těleso rozvodnice se šroubovými svorkami), nebo jsou navíc vybaveny i jistícími prvky (= základní sestava + pojistky dle požadavku). Kromě námi běžně dodávaných jistících prvků si může objednatel snadno osadit DIN držák SR jinými periferiemi (například jističe, chrániče, časová nebo soumraková relé, svorky pro rozhlas, zásuvky 220V a dalšími prvky určenými pro montáž na DIN lišty).

SR jsou standardně vyráběny v krytí IP00, instalací krytu tělesa rozvodnice a krytu pojistek lze dosáhnout krytí IP20 nebo IP44.

Jednotlivé svorky jsou uspořádány tak, že umožňují použití nástrčkového klíče, kterým se snadno dosáhne potřebného silového momentu při utahování a tak je zajištěn optimální přechodový odpor ve svorkovém spoji. Kontakt vodičů ve svorkovém spoji lze překontrolovat měřením impedanční smyčky. Doporučený utahovací moment pro vodiče do 25 mm2 je 4 N.m (viz protokol EZÚ 3/2008).

Pro připojení ochranného vodiče PE svítidla je držák vybaven příložkovou svorkousběrnicová příložka SVP 3 + nerezový šroub M5 + pružná podložka), která slouží k připojení až 2 vodičů. Místo připojení je označeno značkou 5019 (ochranné uzemnění).

Pro připojení patice je držák vybaven otvorem se závitem M8, který umožňuje montáž ochranné svorky (šroub ochranného pospojení svorkovnice), tvořené nerezovým šroubem M8*12 (zemnící šroub) + vějířová podložka (v zadání objednávky je označen jako Z = zemnící šroub). Svorka je vystrojena na základě požadavku objednatele.

Pro připojení vodiče N (u tří a vícepojistkových rozvodnic) tyto doplňujeme modrými a zeleno- žlutými RS svorkami nebo zelenými a žlutými můstky.